Personvern

Personvernerklæring for Vanity Shop og www.vanityshop.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Vanity Shop samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Vanity Shop forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Partene

Selger er Vanity Beauty Clinic AS [Org. nummer: 918 526 587], og betegnes videre som Vanity Shop.

Kjøper eller forbruker er personen som foretar bestillingen, og betegnes videre som “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Vanity Shop kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Vanity Shop. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Vanity Shop

Vanity Shops egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Vanity Shop.

Personopplysninger Vanity Shop mottar

Vanity Shop har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Vanity Shop sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Vanity Shop. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Vanity Shop og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Vanity Shop selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Vanity Shop bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Vanity Shop er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Vanity Shop sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Vanity Shop samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål. Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Vanity Shop deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Vanity Shop mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Vanity Shop pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Vanity Shop har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Vanity Shop rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Vanity Shop kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Vanity Shop uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Vanity Shop har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Vanity Shop, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Vanity Shop sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Vanity Shop har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Vanity Shop å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Vanity Shop når Vanity Shop i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Gjennomføring av kjøp

Varer bestilles ved at du klikker på ønsket vare og følger stegene i nettbutikken. Du kan sjekke og endre informasjonen i din bestilling frem til du bekrefter ordren ved å klikke på «Fullfør kjøp».

Når du har klikket på fullfør kjøp anses bindende avtale om kjøp som inngått. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se mer informasjon om angrerett nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til din oppgitte e-postadresse. Vi oppfordrer deg til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen din.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre varer som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift til gjeldende sats, og belastes i norske kroner.

Betaling

Du kan betale med betalingskort (debet- eller kredittkort) tilknyttet BankAxept, Visa eller Mastercard. Du kan videre velge å bruke Vipps til å gjennomføre betaling. Vi benytter også Klarna som en metode for betaling.

Når du betaler med betalingskortkort må du oppgi kortnummer, kortets gyldighetstid samt CVC-koden (de tre siste tallene på baksiden av kortet), samt muligens personlig kode og engangskode (BankID). Ved en eventuell retur skjer tilbakebetalingen til det kortet du brukte ved betaling.

Levering

Varene sendes via Bring til ditt nærmeste utleveringssted, eller så kan varen hentes ved vårt lager. Normal leveringstid er innen 7 dager etter mottatt bestilling. Noen avvik kan komme.

Barns personvern

Vanity Shop har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Vanity Shop vil slettes så raskt det kommer Vanity Shop til kunnskap.

Personvernombud

Vanity Shop har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Vanity Shop vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Reklamasjonsrett og retur

Vi har 14 dagers åpent kjøp. Dette gjelder både ordinære varer og salgsvarer. Varene må returneres i samme stand som de ble mottatt. Dersom en ordre ikke returneres i henhold til returkriteriene nedenfor, står vi ikke ansvarlig for refusjon. Møter ikke din returnerte vare disse kriteriene, blir pakken sendt tilbake til deg.

Kriterier for retur

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Vanity Shops personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 96 00 87 00

Mail: post@vanityshop.no

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når varen er mottatt, og må følge returinstruksene vedlagt forsendelsen. Bestillingen må returneres ubrukt, med faktura og i originalemballasjen. Du må selv dekke porto ved retur. Dersom det gjelder reklamasjon, ta kontakt med kundeservice så erstatter vi den defekte varen. 

Varene sendes i retur til:

Vanity Beauty Clinic AS
Holbergsgate 21
0166 Oslo
Norway

Merk pakken med “retur”. For øvrig vises til de enhver tid gjeldende kjøpsbetingelser

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.